להיזהר מלכעוס בבית הכנסת בימי הקיץ החמים

 

חודש תמוז.

 

חודש תמוז הינו חודש שמסמל את בואם והתקרבותם של הימים הנוראים, כמאמרם תמו"ז נוטריקון ז-מן ת-שובה מ-משמש ו-בא.

 

ימים חשובים  שזקוקים להכנה מרובה לקראת בואם, ולכן כל המקדים בהכנות הרי זה משובח, כי כבר אמרו רבותינו " מה שהלב חושק הזמן עושק.." והבן.

 

מלבד זאת בחודש תמוז ישנו ריבוי בצער והמכאוב כפי שמצויין בהיסטוריה של העם היהודי וימים אלו נקראים 'ימי בין המצרים', ולכן החל מיום י"ז בתמוז ועד ט' באב אלו ימי סכנה ויש להיזהר בהם יותר.

 

בספרים הקדושים מובא שבחודש תמוז שולט הס"מ (שהוא היצר הרע) גם ביום, להבדיל משאר ימות השנה שחלקו רק בלילה. וסמכו על הנא' בתהילים: "מִקֶּטֶב יָשׁוּד צָהֳרָיִם)" תהלים, צ"א(.." וקטב הוא  שם של "שד" רח"ל.

 

והיות ובחודש תמוז הימים חמים מאוד, יש ריתחה בגופה, ולכן צריך להיזהר מאוד ולא לכעוס ולא לצעוק ולאבד ח"ו את העשתונות כמו 'המקבל מכת חום'. וכן צריך להיזהר שלא להכניס את השד הזה לבתי הכנסת בימים אלו, ולא לעורר מחלוקות ח"ו, ולא פלא שאת חודש תמוז פותחת פרשת קרח, ללמדך את גודל חומרת המחלוקת שרבים חללים הפילה, רח"ל.

 

ועתה גבאים ורבנים יקרים, אתם שניתנה לכם הזכות להיות שלוחי דרבנן ותלמידיהון, ואתם מבחינת 'מזכה הרבים' ואשריכם, והיות וכך, עליכם מוטלת האחריות לאחד ולהרבות שלום בסביבתכם ובפרט בבית הכנסת ובית המדרש, והקדים הקב"ה תרופה למכה כאומרם בראתי יצר הרע בראתי לו תורת תבלין, ואיזהו היא התבלין? - הוא המוסר.

 

לכן ראוי ונכון דווקא בימי הקיץ להקיץ את הישנים מתרדמתם, ולהעמיד די בכל אתר ערבי התעוררות והתקרבות לה' יתברך, כדי לעורר את הישנים ולהקיץ את הנרדמים, ולחזק את החזקים, מבחינת יהיב חוכמה לחכימין.

 

ניתן להיעזר במימון הכנסים והעצרות ע"י ארגוני החסד כגון: ערכים, יד לאחים, הדברות... וכ"ו, או ע"י מימון התרבות תורנית בעיר או בסיוע המועצה הדתית בעיר, ואולי גם במימון הציבור הרחב בתשלום כניסה בעלות סמלית.

 

והכי נכון להקדיש את הערבים לעילוי נשמת או לרפואת שזה בוודאי מעורר סנגוריה שאין כמוה בעולם, וכבר אמרו כל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, והוא מבחינת זוכה ומזכה ומגלגלים זכות ע"י זכאי, ואשרי התורמים לדבר, וידברו על זה הגבאים בציבור, ואיש חכם לב ייקח מוסר.

 

ויהי רצון שבימים אלו נזכה לשמוע קול שופרו של משיח צדקנו ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות אכי"ר.