רב הקהילה המנהיג את עדתו מחוייב להיות עניו כמדבר

להנהיג ציבור זה לא קל ולא פשוט, ואת זאת אין אני מחדש לכם, כי כבר אמרו חז"ל 'כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות', וקשה לכיוון לדעת כולם.

 

"זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה"

חודש סיון הינו חודש שבעצם 'תופר' את חודש האביב לבין ימות הקיץ, סיון מסמל פריחה סגסוג והרבה ירוק ותקווה לעתיד.

פירות העונה שעתה יוצאים לשווקים, מביאות איתם את ההתחדשות בברכת שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה ובכלל משקפות את הברכה ומה שעבר עלינו בחורף הגשום והסוער.

אז תקופה חדשה ותקווה חדשה לפנינו.

המעניין שאת החודש הזה דווקא פותח ספר "במדבר" המסמל שיממון וצייה והרבה אפרוריות..., אך באותה נשימה יש בספר זה הרבה הרפתקאות ותקווה גדולה.

והמדהים ביותר לגלות, היא אותה המסירות נפש של עם ישראל, שאחרי שנות הסבל שעבר עליו 210 שנים בשעבוד מצרים, מסכימים כולם להיות עבד לשמיים בקבלת 'נעשה ונשמע' ללכת בעיניים עצומות וזריקת השכל, אחר משה ואהרון במדבר בארץ לא זרועה.

שמעתי פעם, שאומרים שרבי נחמן מברסלב זיע"א, זכה שתלמידו הצעיר ביותר שבחבורה מבין תלמידיו המבוגרים והחשובים, הלוא הוא רבי נתן זיע"א, להמשיך את דרכו ולהפיץ את תורתו, ופעם שאלו אותו (את רבי נתן) מדוע רבי נתן הצעיר מכל ת"ח הזקנים שומעי לקחו זכה בכך?! והסביר רבי נתן: מכיוון שאני מבין כל תלמידיו זרקתי את השכל, היינו לא שאלתי שאלות ולא הרהרתי אחרי רבי להטות.

וזה מה שבעצם אנו רואים בספר במדבר, ולכן אמר הקב"ה לעם ישראל בתקופות הקשות ביותר להם "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה".

אחי ורעי, שלוחי הציבור, הגבאים והרבנים היקרים! העוסקים בצורכי ציבור שמובטח שהקב"ה ישלם שכרכם, אמן.

להנהיג ציבור זה לא קל ולא פשוט, ואת זאת אין אני מחדש לכם, כי כבר אמרו חז"ל 'כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות', וקשה לכיוון לדעת כולם.

צאו וראו שאפילו מרדכי היהודי נאמר עליו "ורצוי לרוב אחיו" ולא לכל אחיו.

אך אם נחשוב נכון מבלי להיות תמיד הצודקים, במחיר של גיבוש וחיזוק העדה נרוויח רווח עצום. לא רק רווח רוחני של אהבת ישראל בקהילה, אלא בוודאי דברנו ישמעו בשעת כושר.

בואו נשתדל להיות חביבים על כולם גם במחיר של כבודנו, כי לשם כך באנו לידי תפקידנו כשלוחי הציבור.

עצה טובה שתגרום לכם להסתדר עם כולם וגם להרחיק את העין הרעה וצרות עין עליכם... וכ"ו, לברוח מהכבוד ולהיות בפני הציבור כ'מדבר' שכולם דשים בו, ובוודאי שהבורח מהכבוד הכבוד ירדוף אחריו.

 חודש טוב ומבורך