אופני תשלום במס"ב: איך זה בדיוק עובד?

באחד מטורי שהתפרסם כאן בחודשים האחרונים כתבתי אודות שימוש בכרטיס אשראי. ציינתי כזכור, כי שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה מהווה בעיה מכיוון שאינו מאפשר חתימה על ידי שנימורשי חתימה כנדרש, ולפיכך פוגע בבקרה על ההתנהלות הכספית של העמותה.

ציינתי גם לעיתים אין ברירה אלא להשתמש בכרטיס אשראי כגון במקרה שבו רוכשים מוצר שאפשרות התשלום שלו תהיה רק באופן הזה. דוגמא: בית הכנסת רכש רהיטים חדשים מחברה בסין באמצעות האינטרנט, ברור כי לא ניתן לשלם במקרה כזה רק בכרטיס אשראי.

לא ארחיב בנקודה זו רק אציין ניתן יהיה להשתמש בכרטיס זה בכפוף למספר תנאים שכבר הוזכרו כגון כרטיס אשראי המותר לשימוש כקופה קטנה, או שלא יהיו בחשבונו יתרות כספיםשהועברו לביצוע הוצאה מסוימת.

ברשימה זו, אבקש לדון בביצוע תשלומים באמצעות מערכת מס"ב.

מה זה מס"ב?

ובכן מדובר בראשי התיבות של מערכת סליקה בנקאית, אשר מאפשרת ביצועתשלומים באופן ממוחשב ומאובטח, כגון משכורות, תשלומים לספקים ועוד, ישירות לחשבוןהבנק של המוטב, באופן מרוכז כתחליף לרישום שיקים או מתן הוראות ביצוע נפרדות בגין כלתשלום.

אנסה להדגים.

בבית הכנסת פועל 'כולל אברכים' בו לומדים כ-25 אברכים הרשומים לצורך הענין כזכאים למילגה. כאשר השלום נעשה באמצעות מס"ב אזי נעשה תשלום מרוכז אחד המורכב מהוראות תשלומים נפרדות לחשבונותהבנק של הזכאים.

זה כמובן מיקל על אופן התשלום, חוסך בזמן והוצאות, וגם מאפשר לזכאים לקבל את הכסף באופן ישיר מבלי להיפגש פיזית עם המעסיק – ובמקרה הזה רב בית הכנסת, ראש הכולל, או הגבאי שמחלק את המילגות.

כאשר משלמים באמצעות מס"ב בעמותה ישנם מספר תנאים והגבלות [למדתם כבר שכל תשלום או פעולה חשבונית בעמותה כפופה לכללים רבים... הסיבה לכך היא פשוטה כפי שהסברנו שוב ושוב: עמותות הינן כר נרחב לפורצי חוק המצליחים להלבין כספים או להזרים לכיסם סכומי כסף עצומים הפטורים ממס, או כאלו שכלל לא מגיעים להם באמצעות העמותה המקבל את הפריווילגיות הכלכליות מן הרשויות].

ובכן, הכניסה למערכת המס"ב מחייבת שימוש במיני קי יעודי בשילוב סיסמא, על מנת להעלות את הקובץ עם הוראות התשלום למערכת המס"ב. הקובץ נשלח לביצוע התשלום לאחר אישור של מורשי החתימה בחתימה דיגיטלית, כפי שנקבע על ידי הארגון.

כבר בשלב זה אדגיש כי השימוש במס"ב אינו פוטר מהצורך בשני מורשי חתימה, כחלק ממערך הפיקוח והבקרה הנאות על כספי העמותה.

במילים אחרות, השימוש במערכת הזו דורש את קיומן של שתי חתימות לפחות לשם אישור הוראות התשלום המפורטות בקובץ המרוכז [כגון מהות התשלום, זהות המקבל וכד'] לשם העלאת הקובץ למערכת המס"ב ולשם שליחתו לביצוע באופן ממוחשב.

ברשימה הבאה אשלים ב"ה את אופני התשלום במס"ב.