האם וכיצד מבטחים בתי כנסת וספרי תורה?

אילו אלמנטים כדאי לבטח בבית הכנסת, מה יחס הביטוח לעובדים מעבידים, מה עושים כשמישהו נפצע בבית הכנסת, ומה עם ספרי תורה? סוכן הביטוח אלון לבנשטיין על ביטוח ובתי כנסת

 

בתי הכנסת ברובם אינם בבעלות פרטית אלא בבעלות עמותות, הקדשים או גופים מוסדיים (בתי חולים, בתי ספר ומוסדות ציבור וכד'). מסיבה זו פעמים המודעות לביטוחם קטנה.

 

הביטוח בכללותו בא להבטיח שיפוי לנזקים העלולים להיגרם לבתי כנסת ותכולתם, ונתינת יכולת להחזרת המצב לקדמותו.

 

הביטוח לרוב מחולק ל-3 פרקים עיקריים:

מבנה, תכולה- עם התייחסות מיוחדת לתכולת ספרי התורה, וחבויות בגין נזקי גוף או רכוש.

 

מבנה

מתן כיסוי ביטוחי למבנה לפי ערך בניה ריאלי-עלות הקמת מ"ר לפי מפרט הקיים-אש רעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פריצה, ונזקי מים.

בימה, ארון הקודש, ומיזוג יחשבו כצמודי מבנה ועלותם תתווסף לעלות מבנה בסיסית.

קיום ביטוחי ייעודי לבתי כנסת מאפשר קבלת הרחבות עבור חלונות מעוטרים, משטחי זכוכית ונברשות. הביטוח כולל נזקי פיצוץ צנרת.

ניתן לרכוש כיסוי מצומצם ללא ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע - לעיתים המבנה בשכירות - ובהסכם הפוטר ביטוחים אלו.

 

תכולה

ריהוט וציוד - כסוי ביטוחי למושבי המתפללים, ארונות ספרי הקודש, ציוד מטבחי וכדומה.

ספרי קודש - הן העומדים לרשות המתפללים, והן בספריית בתי הכנסת.

תשמישי קדושה - ברוב תכניות הביטוח לבתי כנסת ישנה הרחבה לפריצה וגניבה של תשמישי קדושה פרטיים (בפניקס ביטוח-6000 ₪ למתפלל,60,000 ₪ לאירוע אחד).

ספרי התורה ועיטוריהם - כיסוי מורחב "כל הסיכונים" הכולל פריצה, אש, קלקול יריעות כתוצאה מקריעה או לחות, הרחבה לפריצה גם בהשאלת ספר לבתי אבלים או העברתו לתיקון או הגהה אצל סופר סת"ם, הרחבה מיוחדת קיימת לנזקי לחות גם כתוצאה מחלחול מי גשמים.

קיימת הרחבה לגניבה בבית הכנסת עצמו - בקיום דרישות המיגון. משמע-העלמות ספרי תורה אף אם אין סימני פריצה.

בנגוד לקיים על פי חוק בבתי עסק - אין סעיף חישוב "תת ביטוח" בכיסוי ביטוחי לספרי התורה, ואף אם בוטחו בפחות מערכם הריאלי –ספרי התורה ועיטוריהם-הפיצוי יהיה מלא לפי הנזק שנגרם.

ניתן לציין בפוליסת הביטוח פירוט בעלויות התורמים בעלי ספרי התורה-דבר הנדרש לעיתים על ידם.

 

חבויות (דיני נזיקין)-

ביטוח צד ג'-חשיבותו מרובה בהיות העמותה/הקדש בית הכנסת חשופים לתביעות גוף ורכוש בסכומים ניכרים.

גם בגין נזקי גוף-פציעה ופגיעה גופנית בחצרי בית הכנסת, הרעלת מזון בקידושים וכנסים, ועוד.

 

ביטוח חבות מעבידים-עבור עובדים בשכר ו/או נחשבים לעובדי בית הכנסת על פי חוק ביטוח לאומי.

עובדי ניקיון, שמש, ומנהל בית הכנסת אשר לעיתים מקבל משכורת-תפקיד הקיים בבתי כנסת מרכזיים.

ביטוח ייעודי לבתי כנסת קיים ברוב החברות, קיימת במקצתן הרחבה חשובה בגין השכרת אולם בית הכנסת לגורמי חוץ, חשובה התאמת הביטוח לפי נתוני מפעיליו ויכולתם.

 

אין במאמר זה משום ייעוץ אלא הרחבת הידע והמלצה להתאמת הביטוח עם סוכני ביטוח המתמחים בענף זה.

 

לשירותכם, אלון לבנשטין סוכן ביטוח

02-9971746 0505758735  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.