דגשים לרישום גופים המנהלים גמ"חים כעמותות

בשבוע האחרון ביקשתי לרענן ולהעלות דגשים לרישום גופים המנהלים גמחי"ם כעמותות, תופעה הנפוצה מאד בבתי כנסת, בפרט אלו הקהילתיים.

הזכרתי כי יש לרשום את ראשי התיבות "גמ"ח", את המילים "גמילות חסדים" או מילים אחרות המשקפות את המטרות ואת הפעילות המתוכננת בשם המוצע.

בסעיף נוסף שציינתי הבאתי כי כדי לקצר את זמן הטיפול מטעם הרשם, מומלץ לאמץ את התקנון המצוי הנמצא בתוספת הראשונה של חוקהעמותות התש"ם – 1980.

יש לציין זאת בסעיף 5 של הטופס בקשה לרישום עמותה הנמצא באתר רשות התאגידים – רשם העמותות. זמן הטיפול בבקשות שיוגשו תוך אימוץ התקנון המצוי יהיה קצר בהרבה מזמן הטיפול בבקשות שיוגשו עם תקנון מיוחד שנוסח מטעם המייסדים.

אציג מספר דוגמאות של מטרות לדוגמא שניתן להציע בבקשה לרישום כפי שהובא ברשות התאגידים.

א. "קבלת הלוואות ממלווים לצורך סיוע לנזקקים באמצעות מתן הלוואות ב_______ [שם יישוב] – יש לציין את שם היישוב במידה ופעילות העמותה מתבצעת רק באותו יישוב".

ב. "קבלת הלוואות ממלווים לצורך סיוע לנזקקים ולמשפחו מרובות ילדים באמצעות חלוקת תמיכות כספיות ומתן הלוואות ב______ [שם יישוב כנ"ל].

ג. קבלת ההלואות ממלווים לצורך סיוע לנזקקים ועזר נישואין באמצעות מתן הלוואות ב________  [שם יישוב כנ"ל].

נקודה נוספת: כדי לעמות בתנאי סעיף 9[2] לפקודת מס הכנסת מומלץ לקיים את הדרישות הבאות:

א. להחתים לפחות שבעה מייסדים שאינם קרובים במשמעות פקודת מס הכנסת על טופס הבקשה לרישום עמותה.

ב. להוסיף לתקנון המצוי [ככל שבכוונת המייסדים לאמץ אותו] את שני הסעיפים הרלוונטים שהם סעיפים 21 ו-22.

ראו כאן: http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/Service/register/Pages/Association.aspx

רשם העמותות יעשה כל מאמץ לאפשר את הרישום של הבקשות שיוגשו עם תקנון מצוי בזמן קצר.

לצורך כך על המייסדים להקפיד להגיש את הבקשות באופן מלא ולהקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים: חתימת מקוריות, תשלום אגרת רישום, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו'.

מכיוון שזמני הטיפול ייגזרו גם בכמות הבקשות שיוגשו, ככל שתקדימו להגיש את הבקשה כך יעלה הסיכוי לטיפול מהיר יותר.

 

הנני עומד לרשותכם בכל שאלה וענין,

בברכה, מנחם מ. אקרמן רו"ח

מייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 03-9347618

הנ"ל כמידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או מתן חוו"ד.