פרטים

לקוח שלי מחו"ל, שמבקר בישראל בכל שנה בזמן החגים, מבקש להוציא חוברת בה יפורטו כל בתי הכנסת בירושלים בהם מתקיימים מניינים ביו"ט שני לבני חו"ל.
 
לטענתו זה צורך גדול, והוא ראה ושמע בשנים האחרונות מבני חו"ל על הצורך בחוברת שכזו.
 
לצורך כך, ביקש ממני הלקוח, לפנות אליכם ולבקש את רשימת גבאי בתי הכנסת בירושלים ומספרי הטלפון על מנת להתעדכן מהם איפה ומתי מתקיים מנין יו"ט שני לבני חו"ל
 
יישר כוח
בברכת כתיבה וחתימה טובה

יצירת קשר

משה
ירושלים
מייל: ROMEMA2015@gmail.com
nopic