פרטים

בחסדי ה' הטוב ערכתי ספר על הזוהר הקדוש לזיכוי הרבים, הפצת תורה וקירוב לבבות בעם ישראל

ידוע, שקריאת ספר הזוהר (גם בגרסא) יכולה להביא את הגאולה ברחמיםאני מפיץ ספר ליקוטים בלשון הקודש עם חידושים נפלאים מתוך הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, הכולל תמונות מרהיבות ומאירות עיניים, תפילות, פיוטים והלכות. לספר יש הסכמות של רבנים חשובים כגון: הרב הראשי לישראל יצחק יוסף, האדמו"ר מהאלמין ועוד. 

ב"ה אנחנו מחלקים את ספר הזוהר הקדוש בחינם לבתי כנסת ובתי מדרש בכל הארץ.
ניתן לקבל את הספר בדוא"ל: shmuel74.mail@gmail.com
נא לשלוח שם פרטי ומשפחה, כתובת למשלוח הספר וטלפון.

הספר באתר הזוהר העולמי בקישור הבא: http://www.ha-zohar.info/p/76432


יצירת קשר

שמואל
מייל: shmuel74.mail@gmail.com
ספר הזוהר חינם לזיכוי הרבים