פרטים

"ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת" לבית כנסת פעיל מאוד בגבעת זאב, דרוש בדחיפות תורם בסך 95.000₪ עבור גמר בניית בית הכנסת. לתורם תינתן אפשרות קריאת שם והנצחה מיוחדת של קרובים וידידים. לפרטים נוספים יוסף: 052-8144488 כל הקודם זוכה ומזכה את הרבים! ניתן להשתתף ולעזור גם בסכום חלקי בתמורה להנצחה מיוחדת.

יצירת קשר

יוסף
05281444
מייל: yosefweizman@gmail.com
nopic