וורמיזא, לוב, ברלין, מרוקו, ותימן. מנהגים עתיקים ויפהפהיים מקהילות ישראל לחג הפורים, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א] ביום ז' באדר הוא יום פטירת משה רבינו ונהגו אנשי החב...