ohel david

דרג פריט זה
(0 הצבעות)
בית כנסת בהודו עתיק נוסד ב-1867 בית כנסת מפואר עם מגדל שעון שמציין את השעה פתוח בשבתות וחגים בלבד.

מידע נוסף

  • כתובת: poona camp
  • קהילה: הודי
  • תמונה: תמונה
הוספת פרטים או עריכת פרטי בית הכנסת