משכנות ארנונה

דרג פריט זה
(1 הצבע)
בית כנסת בבניין גיל הזהב

מידע נוסף

הוספת פרטים או עריכת פרטי בית הכנסת