היכל משה

דרג פריט זה
(1 הצבע)
בית כנסת קהילתי המונה כ-70 משפחות מבני השכונה. אברכים ובעלי בתים יחד באחדות ובאהבה. בבית הכנסת קיימי

מידע נוסף

הוספת פרטים או עריכת פרטי בית הכנסת