המאה ה- 18 של טרום המהפכה הצרפתית והאמניציפציה לא בישרה על העתיד לבא על יהדות גרמניה בתחום הרפורמה וההשכלה. בשנים אלו של ראשית ימי ההשכלה, היתה היהדות החרדית בפריחה ובשיא תפארתה. ישיבות גדולות ומרכ...
  הצלחתם הגדולה של הרפורמים לא נעלמה מעיניהם של רבני הקהלה האורטודוקסית, והם ראו לחרדתם כיצד נוהה הציבור הרחב אחר הפאר, המודרנה, והברק של הקבוצה הרפורמיסטית. אנשי הרפורמה ידעו גם להילח...
בעיר המבורג החלו יהודים להתיישב כבר מן המחצית של המאה ה- 16. היו אלו יהודים אנוסים שנמלטו מספרד. בשנת 1648 הוקמה הקהילה הראשונה של יהודים פורטוגזים בהמבורג, אולם בשל ההגבלות והאיסורים שהטילו הגרמני...
בגליון חשוון הצגנו את חלקו הראשון של המסמך ההיסטורי המרתק סביב בתי הכנסת בירושלים ועזבונה של הגברת בליליוס., כפי שהועלה על ידי ד"ר נדב שנרב. הבטחנו אז כי חלק ב' יגיע בגליון הבא, אלא שהוא הוקדש...
במאמר זה נשפוך אור על פרשייה היסטורית מרתקת סביב בתי הכנסת החשובים בירושלים, שאינה ידועה כמעט לאיש. הסיפור בעיקרו הועלה על ידי ד"ר נדב שנרב, ואנו מביאים אותו כאן ב'מעט בית מקדש'. בשנת 1839 נודע...
מה היא השפעתם של יהודי מצרים על בתי הכנסת וחיי הרוח בארץ ישראל? ואיזה סופר מפורסם המכהן גם כראש ישיבה הוא יליד מצרים? בשנת 1956 גורשו יהודים רבים ממצרים בעקבות 'מצבע קדש' אליו יצאה ישראל באותה ...
בטורי הפעם אבקש לעסוק בפרעות קנ"א. ומדוע דווקא בהם? מפני שהם החלו בימים אלו לפני כ- 600 שנים. בר"ח חודש תמוז ה"א קנ"א שנת 1391 למניינם, עמד הכומר פרננדו שר"י, וקרא להילחם בכופרים היהודים. כבר ב...
 למה קוראים לבית הכנסת ה'חורבה' בשמו? כמה פעמים נהרס הבית ונבנה מחדש? מה בדיוק קרה בליל הבדולח ומה זה 'נויה סיגנונה'? תיעוד היסטורי סביב הרס וחורבן בתי כנסת במאה השנים האחרונות   המשך קר...