המלחמה בעזה לא הותירה את ערביי העולם אדישים. הנפגעים העיקריים, כרגיל- היהודים המקומיים בתי העלמין ובתי הכנסת. מה עובר על היהודים בגולה וכיצד אפשר להגן על בתי הכנסת ומוסדות הדת מפ...