מונח בקרן זווית בית הכנסת שבתחנה המרכזית החדשה בירושלים, מתאים עד מאוד לדמותה של התחנה. לירושלים עצמה, הוא מתאים הרבה פחות ...
בתי כנסת ספרדיים    במבנים שגילם עולה על 500 שנה שמורים ספרי תורה עתיקים ומקומות בהם התגלו מלאכים   כוך קטן בו התגלה אליהו הנביא, אתר לזכר מסתגף מהאגדות שנכשל במשימתו והתאסלם, ב...
בתי כנסת אשכנזיים    פה אפשר לחוש את אווירת ההוד והמסתורין שהיו מנת חלקה של צפת במאות הקודמות   ערב רעידת האדמה הגדולה בצפת, בשנת 1837, פעלו בצפת למעלה מחמישים בתי כנסת, עשרות ב...
חגי גלנט / מדריך סיורים בירושלים       נצא היום לביקור בארבעת בתי הכנסת הספרדיים ע"ש רבן יוחנן בן זכאי.   אופן ההגעה: ברכב פרטי אל הרובע היהודי (חניה בתשלו...