התנהלות מול גורמי עירייה וממשלה בית הכנסת – כמוסד קהילתי, חייב לדעת להתנהל מול גורמים מוניציפליים וממשלתיים, ולנסות לקבל משאבים מגופים אלה. הכרת מקורות תמיכה אלה יאפשרו הזרמת כספים לקיום פעולות תרבות ...