שאלה כאשר מתקיים שיעור תורה קבוע בין תפילת מנחה לערבית, האם ראוי לבטלו על מנת להקדים וללכת הביתה לצורך הדלקת נרות חנוכה בזמן?   תשובה במקום בו מתקיים שיעור תורה קבוע אחר תפילת ערבית, עדיף לקי...
שאלה כיצד יש להעיר לגבאי, פרנס, שליח ציבור או בעל קורא שטעו בתפקידם או בתפילתם, לאור מקורות ההלכה?   תשובה איסור גדול הוא לבזות את חבירו, וחמור הדבר שבעתיים כאשר מדובר באחד מנבחרי הציבור, או ...
שאלה האם מותר לערוך סעודות מצווה בבית כנסת כמו מסיבת סיום מסכת, או סעודה שלישית?   תשובה מעיקר הדין יש מקום לאסור לקיים סעודות כמו סעודת סיום או סעודה שלישית בבית הכנסת, וכך היה ראוי לנהוג. א...
שאלה האם לקמים באשמורת הבוקר לאמירת הסליחות מותר לטעום עוגה או פירות? ומה באשר לתה וקפה?   תשובה הקמים באשמורת הבוקר ועלה עמוד השחר, אסור להם לטעום בשום אופן כל דבר מאכל, מלבד תה או קפה לאנשי...
שאלה האם מותר לאדם לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת? ומה לגבי קהלות שנהגו היתר בזה בחו"ל וכעת חפצים להמשיך במנהגם גם בארץ הקודש?   תשובה אסור לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת...
שאלה האם מותר לתלות על ההיכל פרוכות שמצוייר עליהם דמויות של אריות? ומה באשר לעופות ואילנות?   תשובה  יש לאסור לתלות פרוכות שמצוייר עליהן דמויות של אריות, עופות ואילנות, וכן יש לאסור להקי...
 שאלה האם יש מקור הלכתי לאיסור בניית בנינים גבוהים יותר מבית הכנסת המקומי?   תשובה בגמ' במסכת שבת מוזכרת אזהרה חמורה ואיסור גלוי בדבר איסור בניית בניני מגורים גבוהים מבית הכנסת שבעיר. וע...
שאלה האם מותר לשבת בבית הכנסת 'רגל על רגל' כלומר כאשר רגל אחת מונחת על חברתה?   תשובה ישיבת 'רגל על רגל' היא ישיבה בדרך של שחץ וגאווה ועל כן אסורה היא בהחלט בבית הכנסת.   הרחבה ומקורות...