ארי בדרכים שנים עשר זקנים יהודים שגרים בווילנא מאכלסים את בית כנסת הגדול, אבל דווקא הם שומרים על הנוסח הליטאי במקום בקפדנות שלא תיאמן. אריה ז'ולטי, גבאי, ואיש נדל"ן בבלוג אישי על מסעותיו ב...
  איך בונים בית כנסת? השאלה כמובן איננה איך בונים אלא כיצד מקימים בית כנסת? אילו פרוצידורות עלינו לעבור, באילו בירוקרטיות ניתקל ואיך מצליחים אנשים מן השורה לממן פרוייקט שעלותו קרו...
  איך בונים בית כנסת? השאלה כמובן איננה איך בונים אלא כיצד מקימים בית כנסת? אילו פרוצידורות עלינו לעבור, באילו בירוקרטיות ניתקל ואיך מצליחים אנשים מן השורה לממן פרוייקט שעלותו קרו...